Hem

Hattenhauer tros betyda ”hård slagare”. Troligen kommer namnet från att man var vapensmeder hos kurfurstarna i Thüringen.
Släkten är väl spridd i hela världen. 2018 gav en Googlesökning 213.000 träffar.

I Sverige
1956 kom Ted Hattenhauer till Sverige. Han hade ett bra jobb i Düsseldorf i Tyskland, men när det kom ett jobberbjudande från en firma i Stockholm slog han till. Då började äventyret. Ted gifte sig 1959 med Ilse-Marie och fick i rask takt tre barn, Sven, Martina och Kaj.

Ted och Ilse-Marie Hattenhauer, Strängnäs

Sven och Stina Hattenhauer, Malmö
Emma och Stina Hattenhauer, Malmö

Kaj Hattenhauer, Lidingö
Jessica Hattenhauer, Stockholm
Johanna Hattenhauer och David Palmqvist med barnen Vincent och Vendela, Stockholm.

Martina Hattenhauer, tog namnet von Bothmer då hon gifte sig med Dag. De har barnen Alexander och Christian, Malmköping

Carola Hattenhauer tog namnet Lindtrand då hon gifte sig med Rolf. Tillsammans fick de barnen, Mats, Andreas och Jens.

Renate Hattenhauer tog vid giftermålet namnet Hallin och fick barnet Ulrika.